Oplossing voor de grote drukte op het bitcoin netwerk

Oplossing voor de grote drukte op het bitcoin netwerk

Oplossing voor de grote drukte op het bitcoin netwerk

Doordat Bitcoin in korte tijd nog veel populairder is geworden dan het al was, is de wachttijd soms wel erg lang geworden. Dit gaat voor een deel tegen de filosofie achter de digitale valuta in. Het was immers de bedoeling dat transacties een stuk sneller zouden kunnen verlopen dan in het traditionele systeem met derden ertussen zoals banken. Daarom worden er naar oplossingen gezocht die kunnen voorkomen dat de wachttijd te ver oploopt. Een voorbeeld hiervan is het Lightning netwerk. Dit is de laatste tijd steeds vaker de manier om snel zaken te doen waar het gaat om transacties in bitcoins.

Het voordeel

Slimme mensen met een vooruitziende blik zagen deze problemen al aankomen. Dat kan niet anders wanneer je je bedenkt dat de ontwikkeling van het Lightning netwerk al twee jaar onderweg is. De bedoeling is namelijk dat door het netwerk het aantal gebruikers in het netwerk flink vergroot kan worden zonder dat dit tot problemen met bijvoorbeeld de wachttijd hoeft te leiden. Het Lightning netwerk zorgt er namelijk voor dat het bitcoinnetwerk zelf net een beetje ontlast wordt, zodat alles soepel kan blijven lopen. Daarbij is het natuurlijk ook belangrijk dat andere belangrijke voorwaarden zoals anonimiteit en veiligheid blijven gewaarborgd.

In gebruik genomen

Het Lightning netwerk is inmiddels dan ook in gebruik genomen. Er worden zelfs steeds meer transacties op gedaan. Dat is ook niet vreemd. Gebruikers van het bitcoinnetwerk die al langer actief zijn merkten al enige tijd dat het steeds lastiger werd. Dit wilden zij graag opgelost zien en dat deze groep de durf heeft iets nieuws te proberen bewezen zij al eerder. Voorlopig betreffen de meeste transacties nog vooral tests. Dat betekent dat ze op het bitcointestnetwerk worden gedaan. Wel zijn inmiddels de eerste live transacties gedaan. Daarmee kon gecontroleerd worden of de betalingen zonder problemen verliepen binnen het netwerk.

Voor de gebruiker

Wat heeft dit nu uiteindelijk voor effect voor de gemiddelde gebruiker van het bitcoinnetwerk? In de eerste plaats is het natuurlijk belangrijk om te weten dat er nieuwe methodes zijn gevonden om de snelheid waar het netwerk ooit om bekendstond blijft bestaan door deze nieuwe technieken. Dit is gezien de manier waarop er op dit moment in de digitale munten wordt gehandeld een belangrijke wetenschap. Aankopen en verkopen moet snel kunnen gebeuren. Om die reden is het dus voor iedere gebruiker belangrijk om te weten wat je er uiteindelijk allemaal mee kunt en hoe dit ook jou kan helpen.