Verwachting Bitcoin Cash 2018

Verwachting Bitcoin Cash 2018

Verwachting Bitcoin Cash 2018

Verwachtingswaarde Bitcoin Cash 2018

In augustus 2017 ontstond de Bitcoin Cash. Dit is een Altcoin die is afgesplitst van de welbekende originele Bitcoin. Daarbij wordt van vrijwel dezelfde technologie gebruik gemaakt. Er is wel iets veranderd wat tot gevolg heeft dat er meer transacties in kortere tijd plaats kunnen vinden. Bitcoin Cash heeft zich verder volledig afgescheiden van Bitcoin en staat dan ook helemaal op zichzelf. De digitale coin werd 1 augustus 2017 in het leven geroepen en is derhalve een relatief nieuwe munt. Dat maakt het lastig om betrouwbare voorspellingen te geven. De koers van nieuwe munten kan namelijk ontzettend fluctueren waardoor het lastig inschatten is over een geheel jaar.

Veel nieuwe instappers
Allereerst is het belangrijk om op te merken dat de Bitcoin Cash in 2017 gestaag in waarde groeide. Hoewel er slechts weinig mensen overstapten van Bitcoin, zijn er ook behoorlijk veel nieuwe instappers bij deze digitale munt te vinden. Sinds december 2017 is de waarde van Bitcoin Cash juist weer aan het dalen en daar lijkt nog even geen kantelpunt in te komen. Dat ligt echter niet aan deze digitale coin zelf. Vrijwel alle cryptocurrencies hebben daar in het begin van 2018 namelijk mee te maken gekregen. De algemene verwachting is dat dit zich in de loop van 2018 weer zal herstellen.

SegWit2x

Het allergrootste aspect dat invloed heeft op de waarde van Bitcoin Cash, is de ontwikkeling van SegWit2x bij de gewone Bitcoin. Dit is een vernieuwde technologie waarmee transacties van Bitcoin veel sneller verwerkt kunnen worden. Daarmee wordt de Bitcoin Cash min of meer overbodig aangezien deze coin zich juist onderscheidt van de originele Bitcoin doordat transacties sneller bevestigd en verwerkt kunnen worden. Wanneer SegWit2x bij Bitcoin geactiveerd gaat worden en ook daadwerkelijk goed werkt zullen investeerders en ontwikkelaars zich naar alle waarschijnlijkheid volledig op Bitcoin zelf focussen waardoor de Bitcoin Cash in de problemen gaat komen.

Waardestijging

Dat kan echter ook de andere kant op werken. Het is namelijk ook mogelijk dat de waarde van de Bitcoin Cash in 2018 juist gaat stijgen dankzij de SegWit2x technologie. Wanneer deze namelijk niet naar behoren werkt, problemen veroorzaakt of steeds wordt uitgesteld, bestaat de kans dat men het vertrouwen verliest. Daardoor wordt de Bitcoin Cash voor veel bedrijven en investeerders juist weer heel interessant. Dat zorgt er op die manier juist weer voor dat de waarde gaat stijgen.

Verwachting Bitcoin Cash 2018

Omdat de koers van deze digitale coin behoorlijk schommelt, is het wellicht niet verstandig om grote investeringen te doen met het oog op de lange termijn. Je weet immers niet hoe 2018 gaat lopen voor deze Bitcoin Cash. Wat we wel weten is dat we bij de Bitcoin Cash voorlopig nog te maken hebben met de welbekende schommelingen in de koers die je bij vrijwel elke nieuwe munt ziet. Daar kun je van profiteren door op korte termijn slim te investeren. Koop bijvoorbeeld wat Bitcoin Cash wanneer deze heel laag staan en verkoop ze weer op een hoog punt. Daarvoor is het wel belangrijk om de koers goed in de gaten te houden. In het begin van 2018 is één Bitcoin Cash zo’n 750 euro waard. Dat zal de eerste maanden van 2018 stabiel blijven waarna het afwachten is hoe SegWit2x ontvangen gaat worden.