Verwachting waarde Bitcoin 2018

Verwachting waarde Bitcoin 2018

Verwachting waarde Bitcoin 2018

Verwachting waarde Bitcoin 2018

De Bitcoin blijft maar groeien in populariteit. Hoewel de digitale coin al zo’n tien jaar bestaat, verwierf hij pas de laatste jaren echt bekendheid. Daar is wellicht ook de enorme stijging aan te danken. Er zijn daardoor zelfs talloze Bitcoin miljonairs: investeerders die door Bitcoin miljonair zijn geworden. Maar blijft de digitale valuta dan ook echt stijgen? Of gaat het een keer helemaal mis? Dat is de vraag die veel mensen zich op dit moment stellen omdat ze twijfelen of ze gaan investeren of niet. In deze blog bespreken we verwachting van de waarde van de Bitcoin in 2018!


Belangrijke aandachtpunten

Voordat we gaan kijken naar de verwachtingen van 2018 is het wel goed om een aantal dingen te beseffen. Allereerst is de Bitcoin decentraal. Dat betekent ook direct dat er niet één centrale Bitcoin koers is. Bij iedere exchange is de wisselkoers weer anders. Daarbij verandert de koers uiteraard voortdurend bij deze verschillende exchanges. Verder is het ook belangrijk om te beseffen dat de gang van zaken nooit exact te voorspellen is. Hoewel er natuurlijk heel vele over de verwachtingen te zeggen valt, kan het ook anders lopen. Het blijft immers speculeren.

Verwachting waarde Bitcoin 2018

Wanneer je puur naar 2018 kijkt, is de verwachting in ieder geval dat de Bitcoin zal blijven stijgen. De digitale munt is nog steeds de meest populaire en daar lijkt ook niet snel verandering in te gaan komen. Hoewel er in het begin van 2018 een flinke daling plaats vond, is de verwachting dat de Bitcoin zich redelijk snel herstelt en daarna wellicht zelfs gaat stijgen naar een niet eerder behaalde hoogte. Begin februari 2018 is een Bitcoin ruim 6400 euro waard. Het kan zomaar dat de waarde nog verder gaat stijgen tot een bedrag van zo’n 10.000 euro. Dat is echter geen zekerheidje. Net als veel andere digitale coins fluctueert de koers van de Bitcoin namelijk behoorlijk.


Transaction Fee

Daarnaast is het overigens goed om te beseffen dat er ook een nadeel kleeft aan het feit dat de Bitcoin steeds populairder wordt. Hoe meer de digitale munt namelijk gebruikt wordt voor transacties, hoe meer de fee die je daarvoor betaalt zal stijgen. De transaction fee kan dus behoorlijk hoog uitvallen. Omdat over het algemeen verwacht wordt dat het aantal transacties flink gaat stijgen in 2018, zal ook de fee je daarover betaalt gaan toenemen. Je gaat dus per transactie meer betalen. Dat kan op termijn ervoor zorgen dat de waarde van Bitcoin gaat dalen. er is echter al een SegWit2-update aangekondigd waarmee dit probleem verholpen wordt.

Verwachte crash

Overigens zijn er ook veel mensen die een crash van de Bitcoin verwachten in 2018. Volgens hen is dat onvermijdelijk omdat steeds meer overheden zich met cryptocurrency gaan bemoeien en eigen coins op de markt brengen. Onder andere grootmachten als Rusland en China zijn daar mee bezig. Wanneer dat gebeurt is de verwachting echter wel dat Bitcoin eerst flink zal stijgen voordat de crash plaats vindt. Deze stijging zal voornamelijk komen doordat veel traditionele beleggers besluiten om in te stappen.