Verwachtingswaarde Ripple 2018

Verwachtingswaarde Ripple 2018

Verwachtingswaarde Ripple 2018

In navolging van de Bitcoin zijn er tal van andere digitale coins ontstaan waarvan er sommigen ook al behoorlijk wat waard zijn. Een verzamelnaam voor al deze digitale valuta is Altcoins. De Ripple is één van de meest populaire Altcoins. In 2017 kende de coin een enorme stijging van waarde waardoor er ook steeds meer mensen in besloten te investeren. Deze stijging vond tegen het einde van het jaar plaats, waardoor de verwachtingen voor 2018 hoog zijn als het op Ripple gaat. Heel veel kenners voorspellen een gouden jaar voor deze digitale coin. Bij sommigen houdt dat zelfs een waardestijging van meer dan 300% in! Maar waar komt die stijging dan eigenlijk precies vandaan? Wat is de precieze verwachting van de waarde van Ripple in 2018? En welke factoren hebben daar invloed op?


Stijging 2017

Dat Ripple aan het einde van 2017 ineens behoorlijk steeg, gebeurde niet uit het niets. Er werd namelijk aangekondigd dat er in 2018 getest zou gaan worden met internationale betalingen via XRP. Het begin van deze testen is erg veelbelovend en dus lijkt het er op dat er nog veel meer vraag naar XRP gaat komen. Daardoor neemt het vertrouwen in de Ripple Coin toe en zal de cryptomunt ook in 2018 behoorlijk gaan stijgen.

Verschillende tests

De tests worden overigens niet in één keer achter elkaar gepland. Het plan is om verspreid over het jaar meerdere tests uit te voeren. Dat is belangrijk om te weten aangezien dat waarschijnlijk kan leiden tot een plotselinge en explosieve stijging rondom een test. Daardoor is de kans groot dat er meerdere uitschieters gedurende het jaar te zien zijn. Het brengt echter ook een bepaald risico met zich mee. Wanneer een test slaagt, leidt dit gegarandeerd tot een flinke koersdaling. Die kans is behoorlijk klein maar wel aanwezig.

Schaarste van Ripple Coins

Naar verwachting zal de waarde van Ripple in 2018 dus verder stijgen. Een ander aspect wat daar invloed op heeft, is het feit dat Ripple Labs een behoorlijk aantal XRP vast heeft gezet. Deze worden in delen vrijgegeven en zeker niet allemaal in één keer. Daarbij is zelfs een maximum gesteld. Meer dan 1 miljard XRP per maand kan er daardoor niet verkocht worden. Wanneer er, na bijvoorbeeld een geslaagde test, flink vele vraag naar Ripple Coins is, kan dat dus tot schaarste leiden. De meeste mensen willen namelijk niet tot de volgende maand wachten. Deze schaarste leidt er vervolgens weer toe dat de prijs van de Ripple behoorlijk kan gaan stijgen.

Verwachtingswaarde van Ripple 2018

Hoewel Ripple in het begin van 2018 behoorlijk last heeft gehad van de koersdaling waar veel andere cryptomunten hinder van ondervonden, wordt er verwacht dat deze opnieuw zal gaan stijgen. In het begin van 2018 was een Ripple 60 eurocent waard. Dat kan aan het einde van 2018 wel eens meer dan drie keer zoveel zijn. Het blijft echter altijd speculeren, waardoor je niet zeker weet hoe het zich verder gaat ontwikkelen. Het is de verwachting dat Ripple, net als vrijwel alle andere digitale coins, in 2018 snel kan stijgen en dalen. Het is daardoor erg belangrijk om op het juiste moment in en uit te stappen.