Wat is een realistische prijsverwachting voor Ethereum in 2018?

Wat is een realistische prijsverwachting voor Ethereum in 2018?

Wat is een realistische prijsverwachting voor Ethereum in 2018?

Ethereum is één van de altcoins waar misschien wel het meest van allemaal wordt verwacht op de middellange tot lange termijn. Dit heeft niet alleen te maken met de mogelijkheden waar het platform over beschikt, daarnaast is het natuurlijk ook zo dat er door de jaren heen nog heel wat andere cryptovaluta’s zijn verschenen die ook op dit platform zijn gebaseerd. Sinds haar bestaan heeft Ethereum in ieder geval op sleutelmomenten reeds meerdere malen laten zien over een uitstekend potentieel en een solide karakter te beschikken. 2018 belooft misschien wel het definitieve jaar van de doorbraak te worden voor Ethereum nadat ze in 2017 reeds een explosieve koersstijging heeft meegemaakt. Welke prijsverwachting is er nu voor het huidige jaar realistisch voor Ethereum en haar token? Je ontdekt het op deze pagina!


Over welke voordelen beschikt het Ethereum platform?

Vooraleer we het potentieel voor 2018 kunnen inschatten voor wat Ethereum betreft moet er uiteraard even worden gekeken naar de voordelen waarover ze beschikt ten opzichte van andere cryptovaluta’s. Deze voordelen moeten er namelijk voor zorgen dat op een zeker ogenblik het maximale potentieel kan worden benut welke aan dit platform kan worden toegeschreven. Het onderstaande overzicht even goed op je laten inwerken is dan ook zeker en vast een aanrader te noemen.

1. De blockchain van Ethereum heeft een bijzonder flexibel karakter. Dit betekent dat ze eenvoudig kan worden geprogrammeerd en bovendien ondersteunt ze als enige (originele) blockchain smart contracts.

2. Wanneer we de snelheid van het Ethereum netwerk gaan vergelijken met deze van Bitcoin kunnen we alleen maar stellen dat deze laatste behoorlijk onder moet doen. Ethereum weet immers een blokketentijd te realiseren van amper 15 seconden. Erg mooi!

3. De schaalbaarheid waar je op kan rekenen op bij Ethereum is ronduit indrukwekkend te noemen. Het is niet gezegd dat de schaalbaarheid van dit platform niet op een zeker ogenblik voer voor discussie zal zijn, maar diverse projecten zoals met name Raiden zorgen er voor dat potentiële problemen tijdig het hoofd geboden zullen kunnen worden.

4. Last but not least, het team achter Ethereum is bijzonder solide. Er is een fantastisch bedrijf tot stand gekomen welke beschikt over solide medewerkers die zowel op technisch als marketing & communicatie vlak prima zijn. Ook dit zal ongetwijfeld bijdragen aan het toekomstperspectief waar Ethereum over beschikt.

Potentiële veranderingen in 2018

Het is op moment van schrijven nog niet mogelijk om met zekerheid te zeggen welke veranderingen het Ethereum platform in 2018 zal doormaken. Wel zijn er enkele steeds terugkerende geruchten waar jij als investeerder in cryptocurrencies je voordeel mee kan doen. Eén van de meest hardnekkige en ook meteen potentieel meest interessante geruchten is terug te vinden in het feit dat Ethereum in 2018 zou overgaan op een ‘Proof of Stake’ platform. Het lightning netwerk waar Ethereum mee zou worden uitgerust zou het bovendien mogelijk moeten maken om meer transacties per seconde te kunnen realiseren. Dit is natuurlijk een grote verbetering en zal de koers ongetwijfeld een stevige duw omhoog geven.

1.) Het prijsverloop van 2018 voor Ethereum

Niemand had bij aanvang van het jaar 2017 (en een koers van om en bij de 10 Amerikaanse dollar) verwacht dat Ethereum tijdens dat jaar zo’n enorme koersexplosie zou kennen. Ze kwam er echter wel en aan het einde van het jaar was één Ether plots goed voor een waarde van zomaar even meer dan 750 Amerikaanse dollar… Wow! Dit laat zien over welk enorm koerspotentieel Ethereum beschikt. Dat is ook niet zo vreemd, want het platform plukt niet alleen de vruchten van haar eigen succes, maar ook van deze van andere coins die van haar netwerk gebruikmaken.

Toen er eind 2017 door verschillende experts werd gezegd dat de prijs van één Ether al snel de kaap van 1000 dollar zou bereiken reageerde de markt met hoongelach. Toch, binnen de eerste 5 dagen van het nieuwe jaar werd deze grens overschreden. Een nieuwe mijlpaal was meteen gezet. Naarmate het jaar zal vorderen is de algemene verwachting dat ook de kaap van 2.000 Amerikaanse dollar eenvoudig haalbaar moet zijn. Verschillende experts durfden zelfs inmiddels de 5.000 Amerikaanse dollar in de mond te nemen, maar dat is wellicht binnen een tijdspanne van één jaar te hoog gegrepen… of niet?

2.) Wat met de beschikbaarheid van de tokens?

Op moment van schrijven zijn er iets meer dan 96 miljoen Ether tokens in omloop. Ethereum is evenwel een cryptocurrency waarvoor geen hard cap geldt wat er voor zorgt dat dit aantal in de komende jaren ongetwijfeld nog (aanzienlijk) verder zal toenemen. Toch is de algemene verwachting dat er op een bepaald ogenblik een halt toegeroepen zal worden aan het aantal nieuwe tokens welke in omloop zullen komen. De ontwikkelaars van het Ethereum platform zullen een overaanbod willen voorkomen en dat zal de koers alleen maar een extra duwtje in de rug geven. Wellicht dat deze fictieve cap er wel nog niet komt in het huidige jaar. Toch is dit nu mogelijk al iets om rekening mee te houden richting de toekomst.

3.) De functie van en de vraag naar Ether tokens

Het derde punt welke de prijs van ETH tokens in 2018 ongetwijfeld zal beïnvloeden is terug te vinden in de functie van de tokens. Veel mensen onderschatten het feit dat de ETH token door de fantastische specificaties van het netwerk kan worden ingezet voor de meest uiteenlopende toepassingen. Uiteraard doet ze dienst als betaalmiddel, maar ook als investeringsproduct is de Ether token misschien wel nog het meest van allemaal (naast Bitcoin?) geschikt als belegging voor de middellange tot lange termijn. Naarmate het platform van Ethereum (nog) meer vertrouwen krijgt zullen we kunnen vaststellen dat ze een vaste waarde zal gaan vormen die niet snel nog uit de wereld zal verdwijnen. Dit zeker niet wanneer het team van ontwikkelaars het platform op periodieke basis verder kan uitbreiden.

Wat zijn de verwachtingen dan voor Ethereum Classic?
Bovenstaande zorgt er voor dat de algemene prijsverwachting van Ethereum voor het jaar 2018 werkelijk uitstekend is te noemen. Wat echter met Ethereum Classic, welke toch eigenlijk de oorspronkelijke Ethereum is? Dit is een lastige. Stel dat Ethereum inderdaad Proof of Stake wordt in 2018, dan is het niet ondenkbaar dat heel wat miners hun activiteiten gaan verleggen naar Ethereum Classic. Wanneer dit gebeurt zou het zomaar kunnen gebeuren dat ook de ETC token sterk in waarde gaat stijgen. Op moment van schrijven zit ETC in vergelijking met ETH wel nog onder haar all time high waardoor er hier wellicht nog wel wat potentieel te behalen is. Toch blijven de prognoses voor Ethereum Classic met een koers van ongeveer 50 dollar voor het jaar 2018 nog relatief beperkt. Misschien overtreft ze aan het einde van het jaar alsnog onze verwachtingen? De tijd zal het moeten uitwijzen!